Nadační fond CHARITAS

Nadační fond CHARITAS vznikl v roce 2019 a jeho hlavním posláním je podpora kultury a rozvoj hudebnosti v České republice. Zaměřujeme se především na podporu dětí a mládeže, seniorů a znevýhodněných skupin. Navazujeme na více než dvacetiletou tradici Mezinárodního koncertního cyklu CHARITAS Umělecké agentury JCH.

Podílíme se na pořádání koncertů studentských souborů pro širokou veřejnost a ze získaných finančních prostředků zajišťujeme vybavení hudebním oddělením dětských domovů.

© Nadační fond CHARITAS 2020